reklama

Akpil Bison

cena s DPH

Popis

Štandardné vybavenie:

ozubený kotúč ø 610×5 mm typ II,

– rozostup medzi radmi tanierov 100 cm,

– tanierová priečna mierka 25 cm,

– mechanické nastavenie uhla nábehu kotúčov PATENT,

– mechanické nastavenie kotúčových valcov voči sebe navzájom,

– gumová ochrana pre každý kotúč 35×210 mm,

– bezúdržbové ložisko s ochranou kazety,

– hydraulické nastavenie hĺbky na hriadeli,

– mechanická pamäť pracovnej hĺbky,

– pozdĺžne vystuženie nosičov (3,5m) a (4,0m),

– priečne vystuženie nosičov (4,0m),

– spojovacie čapy KAT. II a III,

– extrémne disky zdvihnuté machom. na prepravu (3,0m verzia),

– 330 bar dvojpletené hydraulické vedenia,

– hydraulické zámky všetkých valcov (štandardné a voliteľné).