reklama

Vyberač cibule Z437

Popis

Stroj na zber cibule zhromažďuje vysušenú cibuľu z radov a prenáša ju na dopravné prostriedky, ktoré sa pohybujú pozdĺž stroja. Zber sa uskutočňuje pomocou zostavy pozostávajúcej z valca vyrobeného z polyuretánovej peny a roštového dopravníka. Z pozdĺžneho dopravníka sa materiál prenáša na priečny dopravník, ktorý prenáša plodiny na dopravné prostriedky pohybujúce sa rovnobežne so strojom. Riadenie sa vykonáva pomocou hydraulického deliča v kabíne traktora.

Pracovná šírka: 0,8 m

Hmotnosť: 1460 kg