reklama

Popis

Štandardná výbava:

– ozubený kotúč ø 610×5 mm typ II,

– rozostup medzi radmi tanierov 100 cm,

– tanierová priečna mierka 25 cm,

– mechanické nastavenie uhla nábehu kotúčov PATENT,

– mechanické nastavenie kotúčových valcov voči sebe navzájom,

– gumová ochrana pre každý kotúč 40×210 mm,

– bezúdržbové ložisko s kazetovým tesnením,

– hydraulické nastavenie hĺbky na hriadeli,

– mechanická pamäť pracovnej hĺbky,

– na prepravu je hydraulicky zložená,

– hydraulické a mechanické blokovanie hriadeľov počas prepravy,

– pozdĺžne vystuženie nosičov (5,0), (5,5m) a (6,0m),

– spojovacie čapy KAT. III,

– transportná šírka 2,5 m,

– 330 bar dvojpletené hydraulické vedenia,

– hydraulické zámky všetkých valcov (štandardné a voliteľné).