reklama

Rozmetadlo priemyselných hnojív Akpil

///Rozmetadlo priemyselných hnojív Akpil

Rozmetadlo priemyselných hnojív Akpil

Kategórií:

Popis

Štandardné vybavenie:

2-disky,

Miešadlo na hnojivá,

Sieť zaťažovacej skrinky,

Tabuľka sejby a nastavenia,

Cat II,

Hydraulické ovládanie ľavej alebo pravej strany – krajové hnojenie

Osvetlenie