reklama

Henrich Ravas hospodári v krásnom prostredí, no s viacerými prekážkami

//Henrich Ravas hospodári v krásnom prostredí, no s viacerými prekážkami

Henrich Ravas hospodári v krásnom prostredí, no s viacerými prekážkami

Dlhé roky bol Henrich Ravas úspešným obchodníkom s dobytkom, známym po celom Slovensku. Pôsobil aj v niekoľkých poľnohospodárskych podnikoch. Aj keď z prvovýroby na nejaký čas odišiel, vrátil sa späť kúpou farmy v krásnom prostredí obce Budiná na strednom Slovensku. Na rozvoji jeho hospodárstva má veľký vplyv tiež výber techniky, Henrich Ravas preto už od začiatku neľutuje spoluprácu s hlavným dodávateľom – spoločnosťou Zora-Mimex.

Na snímke zľava: Zdenko Šoltýs zo spoločnosti Zora- Mimex a Henrich Ravas.

Na snímke zľava: Zdenko Šoltýs zo spoločnosti Zora- Mimex a Henrich Ravas.

Začiatok podnikania hneď po strednej škole „Po maturite v roku 1992 som nastúpil na pozíciu skupinár v senickom družstve. Po prvej výplate som dal výpoveď a následne nastúpil do košickej firmy, ktorá obchodovala s dobytkom, ale po prvej výplate som dal tiež výpoveď. V tom čase som už mal rodinu a čakali sme prírastok, z finančného ohodnotenia u jedného alebo druhého zamestnávateľa by som rodine v tom čase veľmi nepomohol. Preto som si na jeseň
v spomínanom roku založil živnosť,“ spomína Henrich Ravas na začiatky svojho podnikania v poľnohospodárstve. Úspešný obchodník s dobytkom Od 18 rokov začal obchodovať s dobytkom. Začiatky boli turbulentné, keďže mnohé podniky v tom čase krachovali a dostať sa k svojim peniazom v konkurze bolo v podstate nemožné. „V rokoch 2000 až 2010 sme kupovali ročne 14 tisíc jedincov dobytka a nejakých 3 tisíc ton bravčových polovíc,“spomína Henrich Ravas na najúspešnejšie obdobie obchodovania s dobytkom.

Vstup do poľnohospodárskej prvovýroby „Prvýkrát som vstúpil do poľnohospodárstva vo väčšom v roku 2006, kúpou bývalého družstva Horná Ždaňa, PD Jastrabá a časti bývalého štátneho majetku Hliník nad Hronom. Krátko som pôsobil aj v PD Dobrá Niva a Kalinove, ale po roku som predal svoje podiely spoločníkom. Napríklad v podniku Horná Ždaňa sme obhospodarovali 3200 hektárov, po šiestich rokoch však prišlo obdobie s dlhšie meškajúcimi dotáciami, aj preto som sa rozhodol podnik predať a pokračovať ďalej v obchodovaní s dobytkom,“ opisuje Henrich Ravas svoje pôsobenie v poľnohospodárskej prvovýrobe. Príchod do Budinej Do obce Budiná, nachádzajúcej sa medzi Detvou a Lučencom, prišiel Henrich Ravas najskôr za účelom rekreácie, keď si tu kúpil chatu. V tunajšom nádhernom kraji postupne kúpil aj väčšiu výmeru pôdy. „Ani som s tým už nepočítal, že ešte budem
niekedy pôsobiť v poľnohospodárskej prvovýrobe. Môj návrat sa datuje do roku 2017, keď som oslovil miestneho hospodára a odkúpil od neho farmy,“ hovorí Henrich Ravas.

K dvom traktorom Farmtrac pribudne čoskoro tretí. Na snímke s frézou pri čistení pozemkov od náletových drevín.

K dvom traktorom Farmtrac pribudne čoskoro tretí. Na snímke s frézou pri čistení pozemkov od náletových drevín.

Ekologické hospodárenie

Následne doviezol mäsový dobytok plemena Gasconne a začal obhospodarovať 1100 hektárov pôdy. „Hospodárime v ekologickom režime, pričom až na 90 percentách plochy sa nachádzajú prírodné biotopy. Myslím si, že v tejto podhorskej oblasti má ekológia zmysel, pramenia tu potoky, je tu veľa divej zveri. Hnojíme len maštaľným hnojom, bez používania priemyselných hnojív,“ vysvetľuje Henrich Ravas. Osevný postup na 100 hektároch ornej pôdy zahŕňa pestovanie pšenice, objemových krmovín a v tomto roku prvýkrát aj horčice. Zvyšok výmery tvoria lúky a pasienky.

Náročné nielen prírodné podmienky

Henrich Ravas by privítal väčšiu angažovanosť štátu pri vysporiadaní pôdy pod hospodárskymi dvormi. Rád by investoval do rekonštrukcie a výstavby nových objektov pre chov dobytka, žiaľ spomínaný problém mu v tom výrazne bráni. Ďalším veľkým problémom je prenajatá pôda od Slovenského pozemkového fondu (SPF), alebo lepšie povedané spôsob prenajímania tejto pôdy. „Nie je v poriadku, že SPF musím platiť aj za pôdu, ktorú neviem reálne využívať. Ide o rôzne zarastené pozemky, kde ani nežiadam o dotácie. Z celkovej plochy od SPF ide až o dve tretiny takejto nevyužiteľnej pôdy,“ hovorí Henrich Ravas o dlhodobom probléme. Od SPF chcel odkúpiť aj podiely pod hospodárskym dvorom, ale za 4 roky sa nedočkal ešte ani odpovede na žiadosť. Nie je na Slovensku veľa poľnohospodárov, ktorí chcú investovať do živočíšnej výroby, preto by si to zaslúžilo väčšiu ústretovosť zo strany štátnych úradov.

Kosy SaMASZ pracujú v náročných podmienkach s častým výskytom kameňov alebo aj skál trčiacich z pôdy. Na farme v Budinej nájdeme v súčasnosti už 4 kosy tejto značky.

Kosy SaMASZ pracujú v náročných podmienkach s častým výskytom kameňov alebo aj skál trčiacich z pôdy. Na farme v Budinej nájdeme v súčasnosti už 4 kosy tejto značky.

Postih za vzornú starostlivosť o pôdu

Henrich Ravas sa vzorne stará o pôdu, napríklad lúky a pasienky udržiava aj likvidáciou náletových drevín na okrajoch parciel. Ani by ho nenapadlo, že minulý rok za to dostane finančný postih. Na základe snímkovania mu PPA svojvoľne rozšírila obhospodarovanú výmeru o plochu, na ktor ani nežiadal dotáciu. Išlo len o časti parciel, kde likvidoval náletové dreviny a úžitok z tejto pôdy ešte nebol ani možný. Rozšírením obhospodarovanej celkovej plochy nesplnil koeficient zaťaženia dobytkom a nasledovala sankcia niekoľko desiatok tisíc eur.

Prvým strojom, ktorý dodala pre Henricha Ravasa spoločnosť Zora-Mimex, bol prepravník zvierat Pronar. Od uvedeného dodávateľa je dnes na hospodárskom dvore už väčšina techniky.

Prvým strojom, ktorý dodala pre Henricha Ravasa spoločnosť Zora-Mimex, bol prepravník zvierat Pronar. Od uvedeného dodávateľa je dnes na hospodárskom dvore už väčšina techniky.

Technika od poľských výrobcov prekvapila kvalitou

„Spočiatku som to bral tak, že Poliak nedokáže vyrobiť dobrý stroj. Myslel som si to ešte pred začiatkom spolupráce s dodávateľom techniky – spoločnosťou Zora-Mimex,“ hovorí Henrich Ravas o tom, ako podstatne zmenil názor na základe osobných skúseností. Prvým strojom od Zora-Mimex bol prepravník dobytka Pronar, hneď po kúpe farmy Budiná v roku 2017. „Nechcel som investovať veľa peňazí, bol som však milo prekvapený kvalitou stroja,“ hodnotí Henrich Ravas začiatok úspešnej spolupráce s predajcom techniky. V blízkom čase nasledoval traktor Farmtrac, dve kosy SaMASZ a vlečka na prepravu balíkov Pronar. Čoskoro pribudol aj ďalší, ale silnejší 110-koňový Farmtrac.

Pribudnú nové stroje

Onedlho sa na hospodárskom dvore v Budinej objavia dve nové rozmetadlá maštaľného hnoja Pronar, tretí traktor Farmtrac, vlečka Pronar a iná nová technika, všetko od dodávateľa Zora- Mimex. „Vyhrali verejné obstarávanie s výrazne nižšou cenou ako ostatná konkurencia, pritom v kvalite nezaostávajú,“
hovorí Henrich Ravas. „Spokojný som aj s tým, že firma Zora-Mimex má väčšinou všetko na sklade, čo sa týka náhradných dielov. Bezproblémový a rýchly je taktiež servis. A o cene náhradných dielov sa ani nemusíme baviť. Zároveň chcem zdôrazniť, že to nie je na úkor kvality. Dovolím si to takto zhodnotiť, nakoľko mám niekoľko ročné skúsenosti nielen s poľskou technikou, ale aj viacerými inými známymi značkami strojov,“ hovorí na záver Henrich Ravas.

Plemeno dobytka Gasconne pochádza z pohoria Pyreneje. Dokáže prežiť aj vo veľmi drsných podmienkach, niekedy pri potrave len z machov a lišajníkov. Okrem tohto plemena chová Henrich Ravas aj Limousine, Charolais a rôzne krížence mäsových plemien. Nechýba ani stádo 400 oviec, ktorých budúcnosť je neistá vzhľadom na ľudský faktor.

Plemeno dobytka Gasconne pochádza z pohoria Pyreneje. Dokáže prežiť aj vo veľmi drsných podmienkach, niekedy pri potrave len z machov a lišajníkov. Okrem tohto plemena chová Henrich Ravas aj Limousine, Charolais a rôzne krížence mäsových plemien. Nechýba ani stádo 400 oviec, ktorých budúcnosť je neistá vzhľadom na ľudský faktor.

Nádherná príroda v okolí Budinej, ktorú pomáha udržiavať svojou prácou aj poľnohospodár Henrich Ravas.

Nádherná príroda v okolí Budinej, ktorú pomáha udržiavať svojou prácou aj poľnohospodár Henrich Ravas.

Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN

2024-03-29T11:23:16+00:00

About the Author: