reklama

„Keď nová vlečka, tak len Pronar,“ hovoria v Klátovej Novej Vsi

//„Keď nová vlečka, tak len Pronar,“ hovoria v Klátovej Novej Vsi

„Keď nová vlečka, tak len Pronar,“ hovoria v Klátovej Novej Vsi

„Keď nová vlečka, tak len Pronar,“ hovoria v Klátovej Novej Vsi

Chotár poľnohospodárskej spoločnosti Agro-coop, a.s., Klátova Nová Ves ohraničuje z jednej strany rieka Nitra a z druhej výbežky pohoria Tribeč. Blízkosť lesov sa podpisuje na takmer každom poli, kde môžeme vidieť početné vyšliapané cestičky od divej zveri. Miestni poľnohospodári chovajú značný počet zvierat aj v maštaliach, takmer 1 400 jedincov hovädzieho dobytka, z toho takmer 400 dojníc. Vyše 3 400 hektárový rozľahlý chotár a štruktúra výroby tu kladú veľké nároky na dopravnú techniku. V tejto oblasti majú už niekoľko rokov jasnú voľbu pri výbere – značku Pronar.

Na snímke zľava: Obsluha rezačky Matúš Halmo, obsluha traktora Milan Benko, mechanizátor Ing. Igor Belica a Ing. Rastislav Rusko zo spoločnosti Agropat Radošina. Výhradným dovozcom techniky Pronar na Slovensko je spoločnosť Zora-Mimex, spoločnosť Agropat patrí medzi ich regionálnych predajcov.

Na snímke zľava: Obsluha rezačky Matúš Halmo, obsluha traktora Milan Benko, mechanizátor Ing. Igor Belica a Ing. Rastislav Rusko zo spoločnosti Agropat Radošina. Výhradným dovozcom techniky Pronar na Slovensko je spoločnosť Zora-Mimex, spoločnosť Agropat patrí medzi ich regionálnych predajcov.

Mak na vyše 100 ha

Z celkovej výmery 3 426 hektárov len približne 300 zaberajú TTP. Vysoké percento zornenia zachovávajú aj napriek početným stavom divej zveri, ktorá im spôsobuje veľké škody na poliach. Ide nielen o požer, ale najmä ušliapanie pri migrácii.

Najpestovanejšou plodinou miestnych polí je pšenica ozimná s pravidelnou výmerou okolo 1 300 ha, jačmeň ozimný pestujú na 88 ha a jarný na 359 ha, kukuricu na 229 ha. Novinkou v tunajšom chotári je silážny cirok, ktorý tento rok zasiali na 39 ha. Ako jednu z nosných plodín klátovských poľnohospodárov môžeme označiť repku olejnú, tento rok ju budú zberať z plochy až 685 ha.

20 km oplôtkov

Pestovať repky v susedstve lesov dokážu len s používaním oplôtkov, majú ich celkovo v dĺžke okolo 20 km. Budovanie oplôtkov na jar znamená pre viacerých zamestnancov hlavnú pracovnú náplň, pričom jeden z nich sa venuje výhradne údržbe prakticky po celý rok.

z dôvodu splnenia ekoschém museli vyčleniť celkovo 34 ha na biopásy

34 hektárov biopásov

Na poliach s najhoršou pôdou pestujú tretím rokom mak (110 ha), dokážu tak dosahovať prijateľnú ekonomiku v porovnaní s inými plodinami. V osevnom postupe môžeme nájsť aj ostropestrec mariánsky na 55 ha a na zvyšku krmoviny. Zabudnúť nesmieme ani na legislatívnu novinku tohto roka, z dôvodu splnenia ekoschém museli vyčleniť celkovo 34 ha na biopásy.

V súčasnosti už 90 % celkovej prepravy v spoločnosti Agro-coop uskutočňujú pomocou techniky Pronar.

V súčasnosti už 90 % celkovej prepravy v spoločnosti Agro-coop uskutočňujú pomocou techniky Pronar.

Mlieko cez odbytové družstvo

V Klátovej Novej Vsi má živočíšna výroba početné zastúpenie, chovajú 1 376 jedincov hovädzieho dobytka. Pri mäsovom dobytku prevláda plemeno charolais, pri mliekových kravách holštajn. Denne nadoja približne 10 tisíc litrov mlieka, ktoré smeruje cez odbytové družstvo do mliekarne Rajo. Mäsový dobytok väčšinou pasú na pasienkoch pod lesmi, ale aj prikrmujú silážou.

So živočíšnou výrobou chcú pokračovať naďalej, rozvoju však bránia staršie maštale a ekonomická situácia neprajúca masívnejším investíciám. Aj vďaka silnej živočíšnej výrobe zamestnávajú v Agro-coope okolo 70 ľudí.

Vozy T669 využívajú na rôzne práce ako napríklad vývoz hnoja alebo počas žatvy. Tieto vozy kúpili ešte bez riadenej nápravy, dnes by sa už určite rozhodli inak.

Vozy T669 využívajú na rôzne práce ako napríklad vývoz hnoja alebo počas žatvy. Tieto vozy kúpili ešte bez riadenej nápravy, dnes by sa už určite rozhodli inak.

Syn prebral štafetu po otcovi

Na pozícii mechanizátora pracuje v Klátovej Novej Vsi Ing. Igor Belica, pred 4 rokmi vystriedal svojho otca odchádzajúceho do dôchodku. Mimochodom, ten celý svoj pracovný život strávil v tomto jednom podniku.

V oblasti dopravnej techniky dominuje v Klátovej Novej Vsi značka Pronar, s ktorej používaním majú takmer 15-ročné skúsenosti. Ako prvé kúpili dva 3-nápravové prepravníky na balíky T023. Hneď následne pribudli tri 14-tonové vozy T669.

Vozy sú to veľmi dobré a ani nerozmýšľame nad inými

Prvé na Slovensku

Ako prví na Slovensku kúpili pred 8 rokmi poľnohospodári z Klátovej Novej Vsi voz s výtlačným štítom Pronar. Išlo o dva kusy s označením T900 na tridemovom podvozku a nosnosťou 24 ton. Treba zvýrazniť, že všetky vozy disponujú tiež značnou rezervou v nosnosti. „Vozy sú to veľmi dobré a ani nerozmýšľame nad inými,“ potvrdzuje dobré skúsenosti so značkou Pronar mechanizátor Ing. Igor Belica.

Vozy s výtlačným systémom vyprázdňovania začal Pronar sériovo vyrábať len pred 10 rokmi. S dopravnou technikou má však výrobca bohaté skúsenosti a v praxi sa rýchlo osvedčila aj táto novinka. V Klátovej Novej Vsi preto už po roku pribudol ďalší voz T900. Najnovšie dva kúpili v tomto roku, takže aktuálne používajú už päť veľkých vozov T900.

Ani na jednom našom Pronare nenájdete doteraz žiadny zvar

V tomto roku pribudli do Klátovej Novej Vsi ďalšie dva veľkoobjemové vozy T900 s výtlačným systémom vyprázdňovania. Aktuálne tak vlastnia už 5 takýchto vozov.

V tomto roku pribudli do Klátovej Novej Vsi ďalšie dva veľkoobjemové vozy T900 s výtlačným systémom vyprázdňovania. Aktuálne tak vlastnia už 5 takýchto vozov.

Investícia do hydraulického podvozku sa oplatí

„Za veľkú výhodu považujem hydraulicky odpružený riadený podvozok na T900. Pri prejazde terénnymi nerovnosťami je každá náprava zaťažovaná rovnomerne, čo má výrazný vplyv na životnosť a opotrebenie celého voza. A o uľahčení vjazdov na polia nehovoriac. Ani na jednom našom Pronare nenájdete doteraz žiadny zvar. Samozrejme, hydraulický podvozok niečo stojí, ale cena sa rýchlo vráti. Stačí si len spočítať opotrebenie pneumatík, kde jedna stojí okolo 1 000 eur. Plus čas potrebný na ich výmenu, pričom guma spravidla strelí pri plne naloženej korbe,“ neľutuje investíciu do hydraulického podvozku a celkovo techniky Pronar Ing. Belica.

Štefan Ščecina

2023-07-28T10:20:14+00:00

About the Author: