reklama

Už 13. sezóna žacej kombinácie SaMASZ vo veľmi náročných podmienkach

//Už 13. sezóna žacej kombinácie SaMASZ vo veľmi náročných podmienkach

Už 13. sezóna žacej kombinácie SaMASZ vo veľmi náročných podmienkach

Už 13. sezóna žacej kombinácie SaMASZ vo veľmi náročných podmienkach

Na snímke zľava: Predseda Agrodružstva Turňa Ing. Imrich Kovács a zástupca spoločnosti ZORA-MIMEX Ing. Stanislav Hedmeg.

Na snímke zľava: Predseda Agrodružstva Turňa Ing. Imrich Kovács a zástupca spoločnosti ZORA-MIMEX Ing. Stanislav Hedmeg.

Pri ceste od Rožňavy smerom na Košice

si môžeme v okolí Turne nad Bodvou

všimnúť polia, na ktorých miestami

takmer ani nie je vidieť pôdu cez

početné kamene. Taktiež často len

niekoľko centimetrová vrstva ornice

tu sťažuje hospodárenie miestnym

poľnohospodárov. Napriek týmto

náročným podmienkam v Agrodružstve

Turňa dosahujú slušné výsledky,

vrátane chovu dobytka, oviec a hydiny.

Mimochodom, až 70 percentami sa na

ich tržbách podieľa práve živočíšna výroba.

Vitajte v oblasti kameňa, veternej erózie a napriek tomu aj dobrých poľnohospodárov

Hospodáriť na tunajších poliach nie je jednoduché. Okrem spomínanej „kvality“ väčšiny pozemkov tu robí často problémy aj silný vietor, s ktorým súvisí veterná erózia. Beztak plytká vrstva ornice je unášaná, čím sa ešte viac odhaľujú početné kamene. Každoročne ich vyzbierajú až 200 ton, pričom mnohé balvany dokážu odniesť len pomocou nakladača.

Väčšina našej ornej pôdy sa zaraďuje do kategórie s nízkou bonitou, vrstva ornice niekde nedosahuje ani 15 centimetrov

Agrodružstvo Turňa vzniklo v roku 2009 rozdelením veľkého podniku PD Nová Bodva. „Momentálne obhospodaruje 2120 hektárov poľnohospodárskej pôdy, pričom zornenie dosahuje približne 60 percent. Teda výmera trvalých trávnych porastov je asi 800 hektárov. Väčšina našej ornej pôdy sa zaraďuje do kategórie s nízkou bonitou, vrstva ornice niekde nedosahuje ani 15 centimetrov,“ predstavuje zložité miestne podmienky Ing. Imrich Kovács, predseda Agrodružstva Turňa.

Na snímke zľava: Agronóm Ing. Ladislav Katona, Ing. Stanislav Hedmeg a obsluha stroja Robert Székessi.

Na snímke zľava: Agronóm Ing. Ladislav Katona, Ing. Stanislav Hedmeg a obsluha stroja Robert Székessi.

Krmoviny na prvom mieste

Najmenej úrodné parcely zatrávňujú, keďže dosahované úrody sa tu nemajú šancu ani len priblížiť k celoslovenskému priemeru. „Aj vplyvom nižšej kvality pôd sa podnik zameriava prioritne na živočíšnu výrobu,“ vysvetľuje Ing. Kovács a ďalej dopĺňa: „Preto sú v rastlinnej výrobe na prvom mieste krmoviny, pre zabezpečenie dostatočného množstva objemového aj jadrového krmiva pre početné stavy chovaných zvierat. Potom pestujeme obilniny ako ozimná pšenica, ozimný jačmeň, jarný jačmeň, jarná pšenica, ďalej kukuricu na siláž, lucerny a v poslednom čase aj sóju. Jedinou našou tržnou plodinou, ktorú vieme pestovať so ziskom v posledných rokoch, je repka.“

Technikou Pronar prepravujú aj zvieratá medzi dvormi a za pastvou na vyššie položené lúky.

Technikou Pronar prepravujú aj zvieratá medzi dvormi a za pastvou na vyššie položené lúky.

Chov hovädzieho dobytka, oviec aj hydiny  

Momentálne chovajú 1300 kusov hovädzieho dobytka, z toho 320 dojných kráv s ročnou produkciou 2 milióny litrov mlieka a 120 kráv bez trhovej produkcie mlieka. Zvyšok patrí do výkrmu a ďalších kategórií ako napríklad teľatá, jalovice. „Robíme uzavretý obrat stáda, každé narodené teľa odchováme a následne zaradíme do základného stáda ako vysokoteľnú jalovicu alebo ide do výkrmu a neskôr predáme ako jatočný dobytok,“ hovorí Ing. Kovács. Pri dojniciach prevláda slovenské strakaté plemeno uznané ako šľachtiteľský chov, pri mäsovom dobytku charolais. Okrem jatočných zvierat produkujú na predaj aj plemenných býkov do prirodzenej plemenitby.

Radikálne zníženie počtu oviec

Ešte nedávno sme mali 1500 oviec. Aktuálne ich máme 100, tie sme nechali už len z nostalgie a udržania šľachtiteľského chovu plemena merino. Hlavným dôvodom takéhoto radikálneho zníženia boli nízke tržby, ani zďaleka nepokrývajúce náklady,“ zdôvodňuje obmedzenie chovu oviec Ing. Kovács.

Agrodružstvo Turňa sa prioritne zameriava na živočíšnu výrobu, ktorá sa podieľa až 70 % na celkových tržbách. V pozadí územie Národného parku Slovenský Kras, kde priamo obrábajú 200 ha lúk.

Agrodružstvo Turňa sa prioritne zameriava na živočíšnu výrobu, ktorá sa podieľa až 70 % na celkových tržbách. V pozadí územie Národného parku Slovenský Kras, kde priamo obrábajú 200 ha lúk.

Čo sa týka živočíšnej výroby, nie je to všetko, v Agrodružstve ešte chovajú na jednej z piatich fariem aj hydinu. Ročne vykŕmia až 200 tisíc kusov brojlerových kurčiat. Aktuálne nie je na Slovensku veľa podnikov s tak početnou a pestrou živočíšnou výrobou. „V našich podmienkach vidím budúcnosť len v chove zvierat,“ odhodlane hovorí Ing. Kovács. Najväčším problémom v živočíšnej výrobe je odbyt, čo potvrdzujú aj v Turni. Okrem mlieka všetko ostatné realizujú v zahraničí.

Technika dostáva skutočne zabrať   

Ako už bolo spomenuté, v tunajších podmienkach dostávajú stroje poriadne zabrať. Časté strety s kameňmi podstatne zvyšujú opotrebenie a znižujú životnosť.

Po 13 rokoch používania musíme tento stroj len vychváliť

K hlavným dodávateľov strojov pre Agrodružstvo Turňa patrí spoločnosť ZORA-MIMEX. „Vlastníme napríklad žaciu kombináciu SaMASZ so záberom 8,8 metra, vybavenou prstovým kondicionérom a zhadzovacími pásmi. Po 13 rokoch používania musíme tento stroj len vychváliť, keďže si dokáže poradiť vo veľmi ťažkých podmienkach a doteraz sme nezaznamenali väčšiu poruchu,“ hodnotí krmovinársku techniku SaMASZ mechanizátor Ing. Erik Ševcov.

Kúpa SaMASZ výbornou voľbou

„Keď sme pred 13 rokmi vyberali novú žaciu kombináciu, mali sme ponuky aj od iných známych výrobcov. SaMASZ vychádzal cenovo menej ako polovicu oproti konkurencii a kvalita práce bola porovnateľná. A keď teraz po rokoch počítame tisícky pokosených hektárov bez problémov, vôbec neľutujeme toto rozhodnutie,“ dopĺňa Ing. Kovács.

Žacia kombinácia SaMASZ (tzv. motýľ) spoľahlivo slúži už 13 sezón. Často pritom kosia na pozemkoch s veľkým množstvom kameňov. Dominantne kosia kombináciou SaMASZ, iné stroje majú ako rezervu.

Žacia kombinácia SaMASZ (tzv. motýľ) spoľahlivo slúži už 13 sezón. Často pritom kosia na pozemkoch s veľkým množstvom kameňov. Dominantne kosia kombináciou SaMASZ, iné stroje majú ako rezervu.

Od výrobcu SaMASZ vlastnia v Turni nad Bodvou aj mulčovač s typovým označením Mamut 300. „Oproti konkurencii má krajšiu prácu, využívame ho najmä na mulčovanie nedopaskov,“ hovorí Ing. Ševcov.

Doprava s technikou Pronar

Na prepravu v čase žatvy alebo počas roka aj v rámci hospodárskeho dvora a medzi strediskami slúži 2-nápravová vlečka Pronar. „Využitie nachádza tiež v našich skladoch s limitovanou výškou,“ opisuje Ing. Ševcov.

Obilniny pestujú na 550 až 600 ha a všetku slamu lisujú do balíkov

Obilniny pestujú na 550 až 600 ha a všetku slamu lisujú do balíkov, ktoré potom odvážajú s prepravníkmi Pronar T 024. Vlastnia dva kusy, s univerzálnym využitím na okrúhle aj hranaté balíky. Najnovším prírastkom vo vozovom parku je prepravník zvierat Pronar, nachádzajúci značné využitie pri preprave medzi farmami, ale aj pri odvoze zvierat za pastvou na vyššie položené lúky na planine.

Traktory Farmtrac

„Najsilnejší náš Farmtrac 7110 DT používame v sezóne najmä pri dovoze vody k postrekovaču a v krmovinárskej linke s obracačom a zhrabovačom. Cez žatvu agregujeme tento traktor s 10-tonovou vlečkou Pronar. Ide o výborný univerzálny traktor s jednoduchou obsluhou, čo platí tiež o ďalších dvoch menších traktoroch tejto značky, ktoré vlastníme,“ hodnotí traktory Farmtrac Ing. Ševcov.

Traktory Farmtrac používajú pri zbere krmovín alebo na rôzne obslužné práce.

Traktory Farmtrac používajú pri zbere krmovín alebo na rôzne obslužné práce.

Štefan Ščecina

2023-06-26T12:38:06+00:00

About the Author: