reklama

Ondrej Gallo vybudoval rodinné hospodárstvo aj s pomocou spoľahlivej techniky

//Ondrej Gallo vybudoval rodinné hospodárstvo aj s pomocou spoľahlivej techniky

Ondrej Gallo vybudoval rodinné hospodárstvo aj s pomocou spoľahlivej techniky

Nádherné prostredie Slovenského rudohoria, údolie Hankovského potoka v rožňavskom okrese, nadchne oko každého návštevníka. Pekný pohľad nie je len dielom tunajšej prírody, ale značný podiel má na tom aj práca poľnohospodárov. Takýmto je napríklad miestny rodák Ondrej Gallo, celý život žijúci v menšej obci Slavoška a vzorne sa starajúci o svoje polia a zvieratá.

Na snímke zľava: Stanislav Hedmeg zo spoločnosti Zora-Mimex a Ondrej Gallo.

Na snímke zľava: Stanislav Hedmeg zo spoločnosti Zora-Mimex a Ondrej Gallo.

Začiatok popri zamestnaní a od nuly

„Moji predkovia boli úzko spätí s poľnohospodárstvom, najmä s chovom oviec, typickým pre náš kraj,“ spomína Ondrej Gallo. Vzdelanie síce nezískal na poľnohospodárskej škole a po štúdiu išiel pracovať k hasičom, no vzťah k poľnohospodárstvu zakorenený hlboko v jeho srdci ho časom priviedol ku gazdovaniu.

„Pracoval som na hasičskom útvare v neďalekých Slavošovciach, kde boli 24-hodinové služby. Teda v mesiaci som 10 dní pracoval a ďalších 20 mal kompletne voľno. Voľný čas som sa tak rozhodol venovať poľnohospodárstvu, spočiatku chovu ošípaných a dobytka v menšom vedľa rodinného domu. Postupne som sa snažil vybrať pôdu z družstva, ale len malú výmeru,“ pokračuje v rozprávaní Ondrej Gallo a ďalej dopĺňa: „Chcel som len približne hektár pôdy na zemiaky a dopestovanie nejakých krmovín pre zvieratá. Z družstva mi vydali najskôr len 1,5 hektára a až po čase celých mojich 5 hektárov. Na to už bola potrebná technika, preto som kúpil starý družstevný traktor Zetor. Ten bol síce v žalostnom stave, ale opravil som ho tak, že ešte aj dnes by sa s ním dalo pracovať a mám ho na dvore.“

Od začiatku až doteraz ako SHR

Ondrej Gallo prvýkrát zaregistroval svoje podnikanie ako samostatne hospodáriaci roľník v roku 1992 a takto pôsobí nepretržite až dodnes. „Prvého býka som choval u suseda, až po roku som si postavil vlastnú malú maštaľ vedľa domu,“ hovorí Ondrej Gallo o svojich začiatkoch s chovom dobytka. Obrábanej vlastnej pôdy mal spočiatku málo, preto nachádzala technika uplatnenie na cudzích záhumienkach. „Kedysi takmer každý niečo choval doma, tak potreboval aj pomôcť s traktorom. Všetky peniaze, čo som za tie roky zarobil, smerovali naspäť do techniky. Takto to išlo dlhé roky, vlastne posledný úver som splatil až tento rok vo februári,“ hovorí Ondrej Gallo.

V krmovinárskej linke zhrabovač SaMASZ doplnil čelnú kosu a čoskoro pribudne aj zadná kosa.

V krmovinárskej linke zhrabovač SaMASZ doplnil čelnú kosu a čoskoro pribudne aj zadná kosa.

Aktuálna výmera a počet zvierat

V súčasnosti hospodári Ondrej Gallo na 30 hektároch vlastnej pôdy a ďalších 42 si prenajíma. Ucelený chotár zasahuje tiež do vedľajšieho katastra Koceľoviec. „Celá výmera sú lúky a pasienky. V našich podmienkach je veľmi náročné dosahovať rentabilitu pri pestovaní plodín. A keď prestalo v našom chotári orať družstvo, moje políčka už potom slúžili najmä pre kŕmenie divej zveri,“ predstavuje Ondrej Gallo pestovateľské podmienky v okolí Slavošky. Preto sa mu viac oplatilo prejsť na silnú živočíšnu výrobu. Chová mäsový dobytok plemena charolais, aktuálne celkovo 56 kusov.

Rýchla zelená žatva

„Zelenú žatvu mám hotovú za týždeň vďaka kvalitnej a spoľahlivej technike. O celé hospodárstvo sa starám sám, len počas náporu hlavných prác mi pomáha syn. Ten okrem pôsobenia ako starosta v našej obci, chodí ešte pracovať aj do zahraničia,“ hovorí Ondrej Gallo. Ako môžeme vidieť, „jablko nepadlo v tomto prípade vôbec ďaleko od stromu“ a syn zdedil pracovitosť po svojom otcovi.

Rodinné hospodárstvo Ondreja Galla je zamerané prioritne na chov dobytka.

Rodinné hospodárstvo Ondreja Galla je zamerané prioritne na chov dobytka.

Cenná spolupráca so Zora-Mimex

S dodávateľom techniky – spoločnosťou Zora-Mimex, spolupracuje Ondrej Gallo už dlhé roky. V začiatkoch budovania svojho hospodárstva najmä vo forme náhradných dielov na staršie stroje. Prvý nový stroj kúpil v roku 2008, traktor Farmtrac 675 DT, ktorý používa dodnes. „Tento traktor postavil moju firmu na nohy. Za celú dobu sa na ňom nevyskytla žiadna podstatná porucha.“ opisuje Ondrej Gallo spoľahlivý stroj, ktorý ešte donedávna využíval na úplne všetky hlavné práce. Pre univerzálnejšie využitie traktora pribudlo hneď po kúpe aj vybavenie čelným nakladačom Metal-Fach, vrátane niekoľkých adaptérov.

Ondrej Gallo si uvedomuje, že aj v Poľsku dokážu vyrobiť kvalitný stroj: „Keď som osobne navštívil výrobné závody, tak som len otváral oči a bol v dobrom prekvapený. Nakoniec, tieto stroje od Zora-Mimex už roky používam k spokojnosti na mojom hospodárstve.“

Traktor Farmtrac 675 DT s výkonom 75 koní, ktorý spoľahlivo používa Ondrej Gallo už od roku 2008.

Traktor Farmtrac 675 DT s výkonom 75 koní, ktorý spoľahlivo používa Ondrej Gallo už od roku 2008.

Krmovinárska technika SaMASZ

Na hospodárstve v Slavoške zvládajú zber krmovín veľmi rýchlo vďaka technike. „Už niekoľko rokov bez problémov používam čelnú kosu SaMASZ, kde za celý čas nebol potrebný žiadny servisný zásah. Ide o kvalitný stroj zo priaznivú cenu, preto už čoskoro plánujem kúpiť ďalšiu, zadnú bočnú kosu,“ chváli Ondrej Gallo značku SaMASZ.

Pred 5 rokmi kúpil Ondrej Gallo dvojrotorový zhrabovač SaMASZ. Dovtedy používal len jednorotorový, čo ale nepostačovalo pre plynulosť krmovinárskej linky. S investíciou do tohto stroja vtedy pomohol dotačný program Baross.

Čelná kosa SaMASZ pracuje bez problémov už niekoľko rokov. Okrem bežnej údržby nebol potrebný žiadny servisný zásah.

Čelná kosa SaMASZ pracuje bez problémov už niekoľko rokov. Okrem bežnej údržby nebol potrebný žiadny servisný zásah.

Lis a balička Metal-Fach

V strojovom parku nechýba ani lis a balička od výrobcu Metal-Fach. „Lis má za sebou takmer 7 tisíc balíkov bez zásadnej poruchy. Ide o masívny stroj s pevnými pracovnými orgánmi, ktorý dokáže výborne pracovať aj v náročných podmienkach. Vybral som si tento lis na poľnom dni v Liptovskom Ondreji, kde ukázal lepšiu prácu v porovnaní s konkurenciou,“ opisuje techniku Metal-Fach Ondrej Gallo.

Lis na okrúhle balíky Metal-Fach, vybavený tiež rezacím ústrojenstvom. Ročne vyrábajú v Slavoške 250 balíkov senáže a 350 balíkov sena.

Lis na okrúhle balíky Metal-Fach, vybavený tiež rezacím ústrojenstvom. Ročne vyrábajú v Slavoške 250 balíkov senáže a 350 balíkov sena.

„Na záver by som chcel ešte vyzdvihnúť dlhoročný prístup ľudí zo spoločnosti Zora-Mimex, predajcu Stanislava Hedmega aj majiteľa Zdena Šoltýsa,“ cení si vzájomnú spoluprácu Ondrej Gallo.

Štefan Ščecina

AGROMAGAZÍN

2024-05-17T10:29:08+00:00

About the Author: