reklama

Pluh Akpil sa nestratí ani v konkurencii iných známych značiek

//Pluh Akpil sa nestratí ani v konkurencii iných známych značiek

Pluh Akpil sa nestratí ani v konkurencii iných známych značiek

Pluh Akpil sa nestratí ani v konkurencii iných známych značiek

AGROAVAR družstvo agropodnikateľov
Bíňa hospodári medzi
Želiezovcami a Štúrovom.
O podniku a o tom s akou technikou
sa im darí obrábať rozľahlý
chotár susediaci s riekou Hron,
nám porozprávali predseda Ing.
Róbert Récsei a mechanizátor
Tibor Keil.

Pestujú aj rýchlorastúce dreviny

Okrem vlastných 2900 hektárov obhospodarujú
ďalších 1100 pre susedný
podnik. Podotýkame, že ide o ornú pôdu
na celej výmere. Živočíšnu výrobu už v súčasnosti
nemajú, pred 8 rokmi zrušili šľachtiteľský
chov ošípaných. Najpestovanejšou
plodinou na miestnych poliach je pšenica
ozimná, každoročne na približne 1000 ha,
nasleduje jačmeň ozimný na 300 ha, repka
ozimná na 240 ha a na takmer 200 ha
zvyknú zasiať hrach ozimný. Spomedzi jarín
pestujú väčšinou tri plodiny, slnečnicu
(300 ha), kukuricu (250 ha) a sóju.

Tibor Keil, mechanizátor AGROAVAR družstvo agropodnikateľov Biňa, pred 4+1 radličným pluhom Akpil.

Tibor Keil, mechanizátor AGROAVAR družstvo agropodnikateľov Biňa, pred 4+1 radličným pluhom Akpil.

Zaujímavosťou sú rýchlorastúce dreviny,
ktoré pestujú na výmere až 105 ha.
„Tieto dreviny máme na pozemkoch, kde
sa zvykol vylievať Hron. Napríklad v roku
2010 sa tam voda vyliala až 3×,“: vysvetľuje
dôvody pestovania menej tradičných
rastlín Ing. Róbert Récsei. Pozemky ale nemajú
len rovinaté pri rieke, približne tretina
je pomerne svahovitá.

Pri technike Akpil zaujme tiež dostupnosť náhradných dielov, z hľadiska ceny aj rýchlosti dodania.

Pri technike Akpil zaujme tiež dostupnosť náhradných dielov, z hľadiska ceny aj rýchlosti dodania.

8 pluhov od niekoľkých výrobcov

„V závesnej techniky vlastníme rôzne
stroje na spracovanie pôdy od viacerých
výrobcov. V našom chotári máme veľmi
pestré zloženie pôd, ktoré majú aj rôzne
požiadavky na spracovanie v závislosti od
ročníka. Preto chceme mať pripravené alternatívy
na čo najideálnejšie spracovanie
pôdy v určitom čase,“: predstavuje polia
v okolí Bíne Tibor Keil.
Orba je naďalej dôležitou súčasťou
tunajšieho obrábania pôdy. Pod oziminy
spravidla pripravujú pôdu diskovým alebo
radličkovým náradím a pod jariny orú. Každoročne
zorú približne tretinu z celkovej výmery.
„Do orby zapájame 8 súprav traktorov
s pluhmi. Výkonovo sa pohybujeme od 295
po 100 koní. Našich 8 pluhov pochádza od
4 rôznych výrobcov, pričom najnovším je
4+1 radličný Akpil,“: hovorí Tibor Keil.

Pluh Akpil s pásikovými
odhrňovačkami

Pluh Akpil používajú v Bíni od roku
2021. Pri kúpe vybrali pásikové odhrňovačky,
čo sa postupne ukázalo ako veľmi dob-

Akpil vyrába pluhy aj pre najvýkonnejšie traktory.

Akpil vyrába pluhy aj pre najvýkonnejšie traktory.

Na úspešnom predaji značky Akpil v okolí Levíc, Komárna a Nových Zámkov má výrazný podiel regionálny predajca – spoločnosť Tagris, Želiezovce. Doplníme, že v regióne zastupujú slovenského dovozcu – spoločnosť Zora-Mimex, Brzotín.

Na úspešnom predaji značky Akpil v okolí Levíc, Komárna a Nových Zámkov má výrazný podiel regionálny predajca – spoločnosť Tagris, Želiezovce. Doplníme, že v regióne zastupujú slovenského dovozcu – spoločnosť Zora-Mimex, Brzotín.

rá voľba. „Ťahový odpor je pri
týchto odhrňovačkách nižší a aj
pôda má po orbe lepšiu štruktúru,
lepšie sa drobí a následne
ľahšie spracováva. Tento pluh
ťaháme 190-koňovým traktorom,
čo plne postačuje aj v ťažkých
podmienkach,“: opisuje
prácu pluhu Akpil Tibor Keil.
Výrobca Akpil poskytuje
pri pluhoch záruku až 5 rokov
na rám. Môže si to dovoliť najmä
z dôvodu použitia kvalitnej
švédskej ocele. „Spočiatku sme
mali obavy, keď sme tento pluh
nasadili v ťažkých podmienkach.
Výsledky práce boli ale
vynikajúce, v ľahšej aj ťažkej
pôde. V mnohých prípadoch
robí dokonca lepšie ako pluhy
iných značiek, ktoré vlastníme
a ich obstarávacia cena je
podstatne vyššia. Prácu nového
pluhu Akpil si pochvaľuje aj
obsluha,“: hovorí po 2-ročných
skúsenostiach Ing. Róbert Récsei.

Štefan Ščecina

2023-03-31T09:34:45+00:00

About the Author: