reklama

V Nýrovciach vzorne obrábajú polia, aj s novým pluhom Akpil

//V Nýrovciach vzorne obrábajú polia, aj s novým pluhom Akpil

V Nýrovciach vzorne obrábajú polia, aj s novým pluhom Akpil

V Nýrovciach vzorne obrábajú polia, aj s novým pluhom Akpil

Nýrovce sú pre mnohých poľnohospodárov
známou lokalitou.
Pravidelne tu skúšajú na pokusných
políčkach nové odrody
plodín, ktoré potom prezentujú
odbornej verejnosti na poľných
dňoch. Okrem toho sa v miestnej
spoločnosti AGROMARKT Nýrovce
venujú intenzívnej rastlinnej výrobe,
kde má stabilné miesto tiež
pestovanie zeleniny a výroba osív.
Na svoje si tu prídu aj ľudia vyhľadávajúci
kvalitné domáce potraviny,
ktoré si môžu zakúpiť v Gazdovskom
dvore. V tomto článku sa
pozrieme bližšie aj na modernú
techniku, patriacu do strojového
parku AGROMARKT Nýrovce.

Ing. Ján Poduška, konateľ spoločnosti AGROMARKT Nýrovce, pred 8-radličným pluhom Akpil.

Ing. Ján Poduška, konateľ spoločnosti AGROMARKT Nýrovce, pred 8-radličným pluhom Akpil.

Gazdovský dvor známy v širokom okolí

Spoločnosť AGROMARKT bola založená
v roku 1999. Okrem rastlinnej výroby
sa v Nýrovciach až do minulého roka venovali
tiež chovu dojníc. Bohužiaľ, potreba
veľkých investícií do starších priestorov
a neistá ekonomika, viedli k zrušeniu chovu.
Naďalej ale pokračujú v menšom chove
ošípaných, hydiny a bažantov, z ktorých
mäso a vajíčka predávajú v Gazdovskom
dvore. Tradičnú a poctivú kvalitu takýchto
doslova domácich potravín oceňujú stabilní
zákazníci zo širokého okolia.

Výborné pestovateľské výsledky

AGROMARKT hospodári na výmere
1000 hektárov, dominantne ornej pôdy.
Najvýraznejšie zastúpenie v osevnom postupe
má pšenica ozimná a jačmeň jarný, obe
plodiny zvyknú zasiať na približne 300 ha
výmerách. AGROMARKT Nýrovce patrí napríklad
medzi najlepších pestovateľov sladovníckeho
jačmeňa na Slovensku. Darí sa
im aj pri iných plodinách, preto boli neraz
ocenení v rámci pestovateľskej súťaže NAJ.
Z ďalších plodín pestujú ešte cukrovú
kukuricu na 60 ha, hrášok na zeleno určený
pre mraziarne zberajú z výmery okolo
40 ha, ďalej pestujú každoročne 100 až
120 ha repky, zrnovú kukuricu na 50 ha,
slnečnicu 90 ha a na zvyšnej časti pôdy
cukrovú repu a osivovú kukuricu. Celkovo
majú pod závlahou 150 ha a prevádzkujú
čerpaciu stanicu, prostredníctvom ktorej
zásobujú vodou z Hrona aj okolitých pestovateľov.
Vrásky na čele im v tejto súvislosti
spôsobuje nárast cien elektrickej energie.

Pestrá ponuka pluhov je určená od menších až po vysokovýkonné traktory.

Pestrá ponuka pluhov je určená od menších až po vysokovýkonné traktory.

Moderný strojový park

Okrem vlastnej výmery nachádza strojový
park AGROMARKT uplatnenie aj
v službách, kde sa kompletne „na kľúč“ starajú
o ďalších 500 hektárov. „V dopravnej
technike sa nám osvedčila značka Pronar.
Vlastníme 3 vlečky s typovým označením
T669/1 a nosnosťou 14 ton, ktorými v súčasnosti
prepravujeme väčšinu materiálov.
Už pri kúpe vychádzalo veľmi dobre porovnanie
ceny a kvality stroja. Časom sme
zistili, že sme vybrali správne,“: hodnotí
techniku Pronar Ing. Ján Poduška, konateľ
spoločnosti AGROMARKT Nýrovce.

Pluh Akpil v dobrom prekvapil

Akpil má dlhoročné skúsenosti aj s výrobou moderných sadzačov zemiakov.

Akpil má dlhoročné skúsenosti aj s výrobou moderných sadzačov zemiakov.

Akpil má v ponuke disky s priemerom 560, 610 a 710 mm. Samozrejmosťou je niekoľko možností zadného utláčacieho valca na výber. Stroj je možné aj jednoducho doplniť o zariadenie na prísev medziplodín.

Akpil má v ponuke disky s priemerom 560, 610 a 710 mm. Samozrejmosťou je niekoľko možností zadného utláčacieho valca na výber. Stroj je možné aj jednoducho doplniť o zariadenie na prísev medziplodín.

Pronar nie je jedinou značkou
od popredného výrobcu
poľnohospodárskej techniky
z Poľska, ktorú môžeme často
vidieť na poliach v okolí Nýroviec.
„Pred 2 rokmi boli veľmi
ťažké podmienky na orbu. Najmä
na parcelách pod závlahou,
kde pestujeme osivovú kukuricu
a zeleninu, zostala pôda „zabetónovaná“.
Pluh inej nemenovanej
značky sme vtedy zlomili,
pričom oprava nemala zmysel
finančne ani časovo. Od spoločnosti
Tagris sme preto kúpili
8-radličný pluh Akpil. Rozhodovanie
bolo rýchle, keďže tento
pluh sme si rok predtým vyskúšali,“:
hovorí Ing. Poduška.
V Nýrovciach ročne orú
1200 až 1300 ha, väčšinu z toho
zvládnu s dvoma polonesenými
8-radličnými pluhmi a sekunduje
im ešte menší nesený
5-radličný. Ing. Poduška dopĺňa
cennú vlastnosť pluhu Akpil:
„Ide vlastne o skladačku, ktorú
si vieme prispôsobiť podľa
potreby. Prvých 5 radlíc je pevných
a ďalšie 3 vieme pridávať
podľa podmienok a ťažného
prostriedku.“ A na záver dopĺňa
jednu podstatnú poznámku:
„Spočiatku sme trochu váhali aj
pred samotnou skúškou pluhu
Akpil, výsledky práce nás však
príjemne prekvapili a o priaznivej
cene tohto stroja ani nehovorím.“

Štefan Ščecina

2023-04-21T08:02:12+00:00

About the Author: