reklama

Poctivé ekologické poľnohospodárstvo v Letanovciach na Spiši

//Poctivé ekologické poľnohospodárstvo v Letanovciach na Spiši

Poctivé ekologické poľnohospodárstvo v Letanovciach na Spiši

Poctivé ekologické poľnohospodárstvo v Letanovciach na Spiši

Na snímke zľava: Konateľ spoločnosti ZORA-MIMEX Zdenko Šoltýs a predseda Družstva Letanovce Ing. Ján Vronč.

Na snímke zľava: Konateľ spoločnosti ZORA-MIMEX Zdenko Šoltýs a predseda Družstva Letanovce Ing. Ján Vronč.

V okolí Letanoviec, na dohľad od okresného mesta Spišská Nová Ves,               

obrábajú polia v ekologickom režime. Ľudia z miestneho družstva

sa nevzdali ani chovu dojníc, doslova pretrpeli všetky mliečne krízy

a dodnes produkujú kvalitné mlieko. Zvieratá kŕmia len krmovinami

dopestovanými na vlastných poliach. V tomto článku predstavíme aj techniku,

ktorá im výrazne pomáha v napredovaní.

Novodobá história družstva sa začala písať v roku 1993. Družstvo Letanovce obrába v súčasnosti 680 hektárov pôdy, pričom ešte nedávno to bolo cez 700. Z výmery najnovšie ukroja aj stavebné práce na železničnej trati a vlani vybudované nové cyklotrasy. Mimochodom, pôjde už o druhý posun železnice v miestnom chotári, teda po vybudovaní bude možné vidieť tri trate neďaleko od seba. Medzi nimi zostanú len úzke pásiky pôdy, ťažko použiteľné pre poľnohospodárov.

Novodobá história družstva sa začala písať v roku 1993. Družstvo Letanovce obrába v súčasnosti 680 hektárov pôdy, pričom ešte nedávno to bolo cez 700. Z výmery najnovšie ukroja aj stavebné práce na železničnej trati a vlani vybudované nové cyklotrasy. Mimochodom, pôjde už o druhý posun železnice v miestnom chotári, teda po vybudovaní bude možné vidieť tri trate neďaleko od seba. Medzi nimi zostanú len úzke pásiky pôdy, ťažko použiteľné pre poľnohospodárov.

Ekologické hospodárenie už 13 rokov

V Letanovciach nie sú TTP výrazne zastúpené, z celkovej výmery len necelých 100 hektárov. Pestovanie krmovín na ornej pôde má preto na miestnych poliach významné miesto. Okrem bežných plodín ako ozimná pšenica a ozimný jačmeň, pestujú napríklad aj pestrec mariánsky, lupinu alebo hrach a trávy na osivo.

„Sme ekológovia najmä z presvedčenia, nie kvôli peniazom“

„Už 13 rokov hospodárime v režime ekologického poľnohospodárstva. Správnym osevným postupom a disciplínou máme dokonca krajší chotár ako predtým, čo nám často hovoria aj iní ľudia. Sme ekológovia najmä z presvedčenia, nie kvôli peniazom,“: opisuje vzorne upravené polia v letanovskom chotári predseda družstva Ing. Ján Vronč.

K rozhodnutiu prejsť na ekológiu prispela aj blízkosť chráneného územia Slovenský raj. Viaceré polia s ním priamo susedia a v ich chotári sa nachádza tiež jedna zo vstupných brán do Slovenského raja.

Pri preprave krmovín a celkovo materiálov vsádzajú na techniku Pronar.

Pri preprave krmovín a celkovo materiálov vsádzajú na techniku Pronar.

Výborné výsledky v chove dojníc

V posledných rokoch to mali niekoľko krát veľmi ťažké s chovom dojníc a zamýšľali sa nad prechodom na chov kráv bez trhovej produkcie mlieka, ale ako hovorí Ing. Ján Vronč: „Mlieka sa nechceme vzdať a s chovom dojníc plánujeme pokračovať aj do budúcna.“ Spolu chovajú približne 200 jedincov dobytka, z toho takmer 100 dojníc plemena slovenské strakaté. Pochváliť sa môžu výbornou úžitkovosťou okolo 9 tisíc litrov mlieka od jednej dojnice ročne. Ide o skvelé číslo, pretože hovoríme o mlieku v kvalite bio, kde sú zvieratá kŕmené len ekologickým krmivom bez kukuričnej siláže a v priebehu vegetácie sú vonku na pasienku. Veľký podiel na výsledkoch má vzorná starostlivosť ošetrovateľov na čele so zootechničkou.

„Mlieka sa nechceme vzdať a s chovom dojníc plánujeme pokračovať aj do budúcna.“

Keď prišlo obdobie prvej mliečnej krízy, mnohí chovatelia na Slovensku rušili chovy. V Letanovciach vtedy urobili odvážny krok a naopak investovali do novej dojárne. Doplníme, že z vlastných zdrojov bez dotácie. Odhodlanie majú aj v súčasnosti, v období opäť raz menej prajnom pre chovateľov dojníc, keď rozvíjajú myšlienku dojacích robotov.

Ukážková spolupráca s predajcom techniky

Jedným z najdôležitejších dodávateľov techniky na letanovské družstvo je spoločnosť ZORA-MIMEX, dovozca niekoľkých poľských značiek, ktoré dominujú aj na viacerých európskych trhoch. S najstarším rokom výroby evidujú pluh Akpil, spoľahlivo im slúži aj po 25 rokoch.

V Letanovciach dominuje pri dopravnej technike značka Pronar. Na maštaľný hnoj používajú dve rozmetadlá, na prepravu okrúhlych balíkov 2 prepravníky T 026 a na rôzne komodity vlečku s označením T 669/1 s užitočnou nosnosťou 14 ton. Pri výpočte strojov nesmieme zabudnúť ani na stroj, po ktorého kúpe zaznamenali postupné zvyšovanie úžitkovosti dojníc. Hovoríme o kŕmnom voze Metal-Fach s vertikálnou miešacou závitovkou.

Na maštaľný hnoj používajú v Letanovciach len rozmetadlá Pronar, jedno s nosnosťou 12 ton a druhé 14 ton.

Na maštaľný hnoj používajú v Letanovciach len rozmetadlá Pronar, jedno s nosnosťou 12 ton a druhé 14 ton.

Osvedčená krmovinárska technika SaMASZ

Krmoviny kosia s technikou SaMASZ. Najdlhšie používajú čelnú kosu, ku ktorej neskôr pribudla aj bočná. „Máme k dispozícii tiež kosu inej značky, ale v minulom roku sme kosili už len kombináciou SaMASZ,“: chváli techniku od popredného poľského výrobcu Ing. Ján Vronč a ďalej dodáva: „Veľmi si vážime aj ústretový prístup Zdena Šoltýsa zo spoločnosti ZORA-MIMEX. Pred 6 rokmi sa nám v sezóne pokazila naša pôvodná kosa, vtedy sme sa rýchlo a korektne dokázali dohodnúť na zapožičaní. Síce išlo o ťahanú kosu SaMASZ a do našich podmienok je vhodnejšia skôr nesená, ale kvalita práce nás presvedčila.“

„Veľmi si vážime aj ústretový prístup Zdena Šoltýsa zo spoločnosti ZORA-MIMEX.“

Kosy SaMASZ už v Letanovciach prešli rôznymi skúškami a tisíckami pokosených hektárov. Problém nebol ani s 2-metrovým porastom raže, čo samozrejme nie je bežné a raž kosia pravidelne v inej rastovej fáze.

Kombináciu čelnej a bočnej kosy SaMASZ agregujú s traktorom s výkonom 140 koní. Čelná kosa má pracovný záber 3 a zadná 3,4 metra.

Kombináciu čelnej a bočnej kosy SaMASZ agregujú s traktorom s výkonom 140 koní. Čelná kosa má pracovný záber 3 a zadná 3,4 metra.

Cenová dostupnosť náhradných dielov

„Na čelnej kose SaMASZ by som vyzdvihol pevný rám, čo je výborná vec z hľadiska spoľahlivosti prevádzky a kopírovania. Veľkou výhodou je tiež cenová dostupnosť náhradných dielov v porovnaní s inými značkami. Musím pritom zdôrazniť, že za 7 rokov používania sme menili len bežné diely ako nože a olej. Zhrniem to v skratke: Stroj pracuje dobre, spoľahlivo a za nízke náklady, čo platí aj o ďalších spomínaných strojoch,“: dodáva na záver Ing. Ján Vronč.

Štefan Ščecina

AGROMAGAZÍN

2023-05-23T09:57:34+00:00

About the Author: